שינוי מיקום קל דרך

תוכנית טר/ 1244

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום קל דרך
מספר: טר/ 1244
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7758חלק3
7776חלק62
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/06/1978תאריך פרסום: 15/06/1978. מס' ילקוט פרסומים: 2444. עמוד: 1981. שנה עברית: התשלח .
קבלת תכנית15/06/1978
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011