שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.

תוכנית טר/ 1164

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.
מספר: טר/ 1164
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1) שינוי מיקום שביל בין שתי חלקות שיכלול מעבר מים קיים.
2) קביעת 2 מבנים מחלקות 53/3, 53/2, 53/1.
3) קביעת קווי בניין למבנים קיימים.
4) קביעת כותב חזית למגרש 53/1 לפי קיים. והכל לפי תשריט.
הוחלט לאשר לפני שנת 1978 כולל.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7781חלק5345-46, 52
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות15/02/1979תאריך פרסום: 15/02/1979. מס' ילקוט פרסומים: 2515. עמוד: 989. שנה עברית: התשלט .
קבלת תכנית15/02/1979
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100720/07/2011
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'201100119/01/2011