שינוי מיקום שטח זיקת הנאה למעבר רגלי , מתחם ממילא ירושלים

תוכנית מק/ 13217

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מיקום שטח זיקת הנאה למעבר רגלי , מתחם ממילא ירושלים
מספר: מק/ 13217
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםממילא, שלמה המלך
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30034חלק70-71, 88-8977-79
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות18/03/2010תאריך פרסום: 18/03/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6071. עמוד: 2309. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים22/01/2010תאריך פרסום בעיתון: 21/01/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 22/01/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר15/06/2009
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר01/06/2009
פרסום להפקדה ברשומות14/05/2009תאריך פרסום: 14/05/2009. מס' ילקוט פרסומים: 5952. עמוד: 3855. שנה עברית: התשסט .
פרסום להפקדה בעיתונים03/04/2009תאריך פרסום בעיתון: 02/04/2009. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 03/04/2009. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
ירושליםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז ירושלים - עיון / אישור השר - מחוז ירושלים200901515/06/2009