שינוי מיקום שצ''פ במסגרת איחוד וחלוקה מחדש. משהד

תוכנית 9/ מע/ מק/ 6485/ 30

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מיקום שצ''פ במסגרת איחוד וחלוקה מחדש. משהד
מספר: 9/ מע/ מק/ 6485/ 30
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםמשהדמשהד
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17472חלק39, 73, 80-81
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות31/08/2006תאריך פרסום: 31/08/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5572. עמוד: 4844. שנה עברית: התשסו .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/04/2006
פרסום להפקדה ברשומות28/02/2006תאריך פרסום: 28/02/2006. מס' ילקוט פרסומים: 5501. עמוד: 2111. שנה עברית: התשסו .
פרסום להפקדה בעיתונים24/02/2006תאריך פרסום בעיתון: 24/02/2006. עיתון: ידיעות אחרונות.
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - עיון/אישור השר - מחוז צפון200600430/04/2006