שינוי ממגורים ג' עם חזית מסחרי למסחרי ומגורים, שינוי קו בנין צדדי.

תוכנית לה/ 160/ א/ 28

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים ג' עם חזית מסחרי למסחרי ומגורים, שינוי קו בנין צדדי.
מספר: לה/ 160/ א/ 28
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד ממגורים ג' עם חזית מסחרית למסחרית ומגורים (% 37 מגורים למסחר בק.קרקע).
2. שינוי קו בניין צדדי מ- 1.90 מ' ל- 1.85 מ'.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרמלהרמלהרמלהשד הרצל
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4373חלק12
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות04/09/2007תאריך פרסום: 04/09/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5713. עמוד: 4269. שנה עברית: התשסז .
פרסום לאישור בעיתונים12/08/2007תאריך פרסום בעיתון: 12/08/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 10/08/2007. עיתון: עיתון מקומי.
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/07/2007
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו29/05/2007
החלטה בדיון בהתנגדויות15/04/2007
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר28/02/2007
פרסום להפקדה ברשומות30/01/2007תאריך פרסום: 30/01/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5621. עמוד: 1353. שנה עברית: התשסז .
פרסום להפקדה בעיתונים05/01/2007תאריך פרסום בעיתון: 04/01/2007. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 05/01/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו20/11/2006
החלטה בדיון בהפקדה20/06/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/05/2006
קבלת תכנית09/01/2006