שינוי ממגורים ומש.צ.פ. לש.ב.צ. ומש.ב.צ למגורים,קביעת זכויות והוראות בניה.

תוכנית הצ/ 4/ 1/ 139/ ז

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים ומש.צ.פ. לש.ב.צ. ומש.ב.צ למגורים,קביעת זכויות והוראות בניה.
מספר: הצ/ 4/ 1/ 139/ ז
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. איחוד וחלוקה ללא הסכמה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
2. שינוי ייעוד ממגורים ומשטח ציבורי פתוח לשטח בנייני ציבו, ומשטח בנייני ציבור למגורם.
3. קביעת זכויות והוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשרוניםצורן קדימהצורן קדימה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8040חלק1
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתהצ/ 4/ 1/ 139.שינוי
תוכניתהצ/ 130מתאר קדימה. תכנית מפורטת מס' הצ/130שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו31/03/2008
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף12/02/2006
קבלת תכנית28/12/2005
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200600621/03/2006