שינוי ממגורים לצבורי פתוח ודרך,בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 65

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים לצבורי פתוח ודרך,בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג.
מספר: מש/ 7/ 1/ 65
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד אדמה ממגורים לציבורי פתוח ודרך.
2. בטול חלק מדרך והמרתה למגורים ג'.
3. ביטול חלק משטח ציבורי פתוח והמרתו לדרך ושביל.
4. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה

תיאור המיקום:
ישוב: קלנסוה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7863חלק30
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
פרסום להפקדה ברשומות22/04/1993תאריך פרסום: 22/04/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4103. עמוד: 2361. שנה עברית: התשנג .
קבלת תכנית07/01/1993
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007