שינוי ממגורים מיוחד למגורים דו משפחתי "מ" ולדרך.

תוכנית שה/ 69/ 10/ 951

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים מיוחד למגורים דו משפחתי "מ" ולדרך.
מספר: שה/ 69/ 10/ 951
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד שטח של מגורים מיוחד למגורים דו משפחתי "מ" ולדרך.
סה"כ 16 יח'.
ב. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים לפי פרק ג' סימן ז' לחוק.
ג. קביעת הוראות בניה ופיתוח בשטח התכנית.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6855חלק215
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתשה/ מק/ 69/ 11תכנית בסמכות ועדה מקומית- שוהםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/07/2008תאריך פרסום: 21/07/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5833. עמוד: 4011. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים26/06/2008תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 26/06/2008. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו14/05/2008
החלטה בדיון בהתנגדויות27/01/2008
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2007
פרסום להפקדה ברשומות27/11/2007תאריך פרסום: 27/11/2007. מס' ילקוט פרסומים: 5744. עמוד: 750. שנה עברית: התשסח .
פרסום להפקדה בעיתונים18/10/2007תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 18/10/2007. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו04/09/2007
החלטה בדיון בהפקדה19/12/2006
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף13/09/2005
בדיקת תנאי סף-אי קיום תנאי סף19/06/2005
קבלת תכנית07/03/2005