שינוי ממגורים 5 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מכללת "נשמת", בין פת לבית צפפה

תוכנית 6196/ ב

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים 5 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך, מכללת "נשמת", בין פת לבית צפפה
מספר: 6196/ ב
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
סוג איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ייעוד ממגורים למוסד ציבורי, תוספת 3 קומות , כולל כיתות לימוד , בית מדרש , ספריה , חדר אוכל ומשרדים + חדרי מגורים עבור מכללת "נשמת".

עיקרי ההוראות:
1. שינוי יעוד קרקע מאזור מגורים 5 למבנים ומוסדות ציבור לחינוך.
2. קביעת בינוי לתוספת 3 קומות מעל הבניין הקיים לשם הרחבת מוסד לבנות.
3. קביעת בינוי עבור הסבת שטחי שירות לשטח עיקרי בקומת מרתף.
4. קביעת שטחי בניה בהיקף של 4607 מ"ר מהם 3470 מ"ר שטחים עיקריים ו- 1137 מ"ר שטחי שירות .
5. הגדלת מספר הקומות מ- 3 ל- 6 מעל לקומת מרתף.
6. קביעת שימושים עבור מכללה לבנות : מגורים , כיתות לימוד , בית מדרש , ספריה משרדים וחדר אוכל .
7. קביעת בינוי עבור מעלית .
8. קביעת שלבי ביצוע למימוש התכנית .
9. קביעת תנאים למתן היתר בנייה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
ירושליםירושליםירושליםירושליםברל לוקר

תיאור המיקום:
שכונת פת / בית צפפה
קואורדינטה X 628/450
קואורדינטה Y 219/275
הכל עפ"י הגבולות המסומנים בתשריט בקו כחול.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
30275חלק51
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכנית2317תכנית מתאר לבית צפפאשינוי
תוכנית62תכנית המתאר המקומית לירושליםשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות08/07/2010תאריך פרסום: 08/07/2010. מס' ילקוט פרסומים: 6105. עמוד: 3798. שנה עברית: התשע .
פרסום לאישור בעיתונים18/06/2010תאריך פרסום בעיתון: 13/06/2010. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 18/06/2010. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
פרסום הודעה בדבר אישור תכנית באתר האינטרנט01/06/2010
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו30/05/2010
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה16/05/2010
החלטה בדיון בהתנגדויות07/04/2009
פרסום להפקדה בעיתונים04/07/2008תאריך פרסום בעיתון: 03/07/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי א. תאריך פרסום בעיתון: 04/07/2008. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
עיון שר הפנים-התכנית טעונה אישור השר30/06/2008
פרסום להפקדה ברשומות26/06/2008תאריך פרסום: 26/06/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5824. עמוד: 3628. שנה עברית: התשסח .
פרסום נוסח הודעה בדבר הפקדת תכנית באתר האינטרנט18/05/2008
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו11/05/2008
החלטה בדיון בהפקדה14/10/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף17/06/2007
קבלת תכנית25/04/2007
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח אישור תכנית ע"י שר הפנים
נוסח הודעה על אישור תכנית / בקשה
נוסח הודעה בערבית בדבר אישור תכנית / בקשה