שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת

תוכנית שד/ 1002/ 8

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי ממגורים, שצ"פ, מוסדות ציבור ודת, רחוב פרטי להולכי רגל, חניה פרטית משותפת
מספר: שד/ 1002/ 8
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי ממגורים,שצ"פ,מוסדות ציבור ודת,רחוב פרטי להולכי רגל,חניה פרטיתמשותפת,אזור חקלאי ושטח לתכנון בעתיד,למגורים,מגורים מיוחד,שצ"פ דרכים חניה פרטית משותפת,מוסדות ציבור ודת.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמצפה אפקכוכב יאירכוכב יאיר

תיאור המיקום:
כוכב יאיר

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8905חלק1
8906חלק5-6
8907חלק5
8909חלק1, 3, 8
8910חלק1
8913חלק17-18
8916חלק111
8927חלק3-7
8928חלק2-47
8929חלק2-157
8930חלק2-152
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות26/03/1988תאריך פרסום: 26/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3550. עמוד: 1908. שנה עברית: התשמח .
פרסום להפקדה ברשומות10/09/1987תאריך פרסום: 10/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3479. שנה עברית: התשמז .
קבלת תכנית09/09/1987