שינוי מס' 1 לתכנית מפורטת מס' ד/584

תוכנית ד/ 584/ 1

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מס' 1 לתכנית מפורטת מס' ד/584
מספר: ד/ 584/ 1
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינויים בקוי בנין קדמיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםתל שבעתל שבע

תיאור המיקום:
תל שבע

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/02/1969תאריך פרסום: 20/02/1969. מס' ילקוט פרסומים: 1507. שנה עברית: התשכט .