שינוי מס' 13 לתכנית מס' 101/02/3

תוכנית 3/ 02/ 101/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מס' 13 לתכנית מס' 101/02/3
מספר: 3/ 02/ 101/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
קביעת אזור לבניני ציבור המיועדים לבית חולים,מרכז בריאות,אזור מסחרי מיוחד,שטח ציבורי פתוח .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2013חלק
2022חלק
2023חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/03/1980תאריך פרסום: 27/03/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2615. שנה עברית: התשם .