שינוי מס' 15 לתכנית מס' 101/02/3

תוכנית 3/ 02/ 101/ 15

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מס' 15 לתכנית מס' 101/02/3
מספר: 3/ 02/ 101/ 15
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי למיתאר מקומית אשדוד שלב ב' בתי זיקוק.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, אזור תעשיה צפוני

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/06/1974תאריך פרסום: 09/06/1974. מס' ילקוט פרסומים: 2015. שנה עברית: התשלד .