שינוי מס' 2 לתממ/ 3/ 7

תוכנית תממ/ 3/ 7/ 2

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מחוזית
שם: שינוי מס' 2 לתממ/ 3/ 7
מספר: תממ/ 3/ 7/ 2
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: ארצית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הוספת שימושים בתחום חלקה א' (אזור חקלאי משולב) בנחלות שהוקצו למפוני גני טל בקיבוץ חפץ חיים וקביעת מגבלות על שימושים אלה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
5449חלק
5450חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/05/2008תאריך פרסום: 19/05/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5809. עמוד: 3176. שנה עברית: התשסח .
פרסום לאישור בעיתונים02/05/2008תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 01/05/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 02/05/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה בעיתונים17/02/2008תאריך פרסום בעיתון: 17/02/2008. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: כל אל ערב. תאריך פרסום בעיתון: 14/02/2008. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/02/2008. עיתון: עיתון מקומי.
פרסום להפקדה ברשומות23/01/2008תאריך פרסום: 23/01/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5769. עמוד: 1642. שנה עברית: התשסח .
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו30/12/2007
החלטה בדיון בהפקדה13/11/2007
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף01/11/2007
קבלת תכנית21/10/2007
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים36029/04/2008
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה48913/11/2007