שינוי מס' 26 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3

תוכנית 3/ 02/ 101/ 26

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מס' 26 לתכנית מיתאר מס' 101/02/3
מספר: 3/ 02/ 101/ 26
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. להתיר הקמת סככות נוי - פרגולות מבניה קלה, לא תותר סגירה או כיסוי מכל חומר שהוא. לא בקירות ולא בגג. תותר בנייתם בקווי בנין 0 שטח מקסימלי 15 מ"ר, ולא יחושבו באחוזי הבניה. 2. להתיר הקמת בריכות נוי ובריכות שחיה פרטיות בגבול

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, אזור א'

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות05/07/1981תאריך פרסום: 05/07/1981. מס' ילקוט פרסומים: 2725. שנה עברית: התשמא .