שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון

תוכנית ג/ 13494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מס' 30 לתמ"מ 2 - לבון
מספר: ג/ 13494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
התאמת גבול הישוב לגבולות תכניות מאושרות.
הגדלת האכלוס מ-100 יח"ד ל- 224 יח"ד.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון מאושר
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמשגבמשגבלבון
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
18809חלק
18810חלק
18811חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף15/11/2002
קבלת תכנית13/10/2002
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון200300120/01/2003