שינוי מס' 4 לתכנית מס' ד/455

תוכנית ד/ 455/ ד

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מס' 4 לתכנית מס' ד/455
מספר: ד/ 455/ ד
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאשדודאשדודאשדוד

תיאור המיקום:
אשדוד, רובע ד'

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/01/1970תאריך פרסום: 29/01/1970. מס' ילקוט פרסומים: 1596. שנה עברית: התשל .
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201100103/01/2011
דרוםועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום201000801/11/2010