שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס'105/03/8

תוכנית 8/ 03/ 105/ 6

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מס' 6 לתכנית מפורטת מס'105/03/8
מספר: 8/ 03/ 105/ 6
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
א. שינוי יעוד למגורים מס' 113 (2 1) וצירופו לשטח לבנייני ציבור ב. הקטנת מגרש למגורים מס' 112 (55)ג. שינוי יעוד חלק משטח לבנייני ציבור (מס' 135) למגרש מגורים מס' 113 ד. חלוקת מגרש למגורים מס' 103 (14) לשני מגרשי מגו

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםבאר טוביהבאר-טוביהעזריקם

תיאור המיקום:
מושב עזריקם

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2591חלק
2597חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/03/1985תאריך פרסום: 11/03/1985. מס' ילקוט פרסומים: 3177. שנה עברית: התשמה .