שינוי מערכת דרכים, טייבה העמק

תוכנית ג/ 11838

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מערכת דרכים, טייבה העמק
מספר: ג/ 11838
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מערכת הדרכים.
חלוקה למגרשים.
קביעת הוראות בניה בתחום התכנית.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגלבועהגילבועטיבה(בעמק)
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
23198חלק12-15, 49
23202חלק1
23207חלק6
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 6670כפר טייבהשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה25/07/2001
קבלת תכנית22/03/2000