שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעון

תוכנית ג/ 2977

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מקום מבנה ציבורי - בסמת טבעון
מספר: ג/ 2977
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מבני ציבור בסמת טבעון

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםבסמת טבעוןבסמת טבעון

תיאור המיקום:
ישוב: בסמת טבעון

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
10368חלק101, 117-119, 191, 194186, 199-200
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/10/1980תאריך פרסום: 30/10/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2667. עמוד: 261. שנה עברית: התשמא .
החלטה בדיון באישור תכנית19/05/1980
פרסום להפקדה ברשומות10/01/1980תאריך פרסום: 10/01/1980. מס' ילקוט פרסומים: 2595. עמוד: 761. שנה עברית: התשם .
החלטה בדיון בהפקדה10/10/1977
קבלת תכנית13/06/1977