שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין

תוכנית שה/ מק/ 69/ 113

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין
מספר: שה/ מק/ 69/ 113
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי מקומי בהוראות לקווי בנין.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשהםשהםשהם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6849חלק3
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתגז/ במ/ 69/ 10שוהם.שינוי
תוכניתגז/ במ/ 69/ 9ישוב - שוהם .שינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/06/2005תאריך פרסום: 30/06/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5413. עמוד: 3298. שנה עברית: התשסה .
פרסום להפקדה ברשומות19/01/2005תאריך פרסום: 19/01/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5360. עמוד: 1156. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר30/12/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - עיון / אישור השר - מחוז מרכז200412130/12/2004