שינוי מקומי בתוואי הדרך-כפר כנא:

תוכנית ג/ 14172

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מקומי בתוואי הדרך-כפר כנא:
מספר: ג/ 14172
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
אישור קווי בנין כפי שמסומן וקיים.
ביטול חלק מצומת דרכים בין דרך מס' 62 ודרך מס' 78 (שינוי בצורת צומת)
אישור להתיר שני בנינים במגרש אחד ללא קשירה ביניהם (הבניינים המופיעים בתשריט מצב קיים במגרש 2/6)

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
נספחיםחתכים
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםכפר כנאכפר כנאכפר כנא
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17387חלק2, 31-32, 76
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8588מתאר כפר כנאשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/04/2005תאריך פרסום: 17/04/2005. מס' ילקוט פרסומים: 5391. עמוד: 2416. שנה עברית: התשסה .
פרסום לאישור בעיתונים06/03/2005תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 04/03/2005. עיתון: עיתון מקומי. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2005. עיתון: הארץ.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו16/02/2005
החלטה בדיון באישור תכנית19/01/2005
פרסום להפקדה ברשומות30/11/2004תאריך פרסום: 30/11/2004. מס' ילקוט פרסומים: 5347. עמוד: 688. שנה עברית: התשסה .
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר29/11/2004
פרסום להפקדה בעיתונים15/10/2004תאריך פרסום בעיתון: 14/10/2004. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: אל-סינארה. תאריך פרסום בעיתון: 15/10/2004. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו26/09/2004
החלטה בדיון בהפקדה03/12/2003
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף21/08/2003
קבלת תכנית13/08/2003
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200500219/01/2005
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים45529/11/2004
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה לתכניות מפורטות200400603/12/2003