שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצוע

תוכנית 7/ 03/ 236/ 3

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מקרקע חקלאית לאזור מגורים לבעלי מקצוע
מספר: 7/ 03/ 236/ 3
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית
לטאזור מגורים לבעלי מקצוע ושטח פרטי פתוח.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשמעוניםמרחביםתפרח
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה בעיתונים13/05/1989תאריך פרסום בעיתון: 13/05/1989.
פרסום לאישור ברשומות29/12/1987תאריך פרסום: 29/12/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3513. עמוד: 564. שנה עברית: התשמח .
פרסום לאישור בעיתונים21/12/1987תאריך פרסום בעיתון: 21/12/1987.
החלטה בדיון באישור תכנית14/09/1987
פרסום להפקדה ברשומות12/03/1987תאריך פרסום: 12/03/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3435. עמוד: 1170. שנה עברית: התשמז .
החלטה בדיון בהפקדה22/09/1986
קבלת תכנית19/05/1986