שינוי מקרקע חקלאית לאזור תחנת דלק מדרגה ג'.

תוכנית רח/ 2011

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מקרקע חקלאית לאזור תחנת דלק מדרגה ג'.
מספר: רח/ 2011
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי מקרקע חקלאית לאזור תחנת דלק מדרגה ג'
עפ"י תמ"א 18 ב' ושירותי דרך.
2. שינוי מקרקע חקלאית לש.פ.פ ולש.צ.פ.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםנספח/ הוראות בינוי
נספחיםנספח/ הוראות תנועה
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזרחובותרחובותרחובות

תיאור המיקום:
ישוב: רחובות

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
3691חלק7-8, 11, 17-18
3692חלק12, 30
3699חלק24, 44-45
4415חלק17, 21
4417חלק33
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתR/ 6תכנית מנדטורית למחוז המרכזשינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות19/12/2002תאריך פרסום: 19/12/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5139. עמוד: 816. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים22/11/2002תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 18/11/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 22/11/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו09/10/2002
החלטה בדיון באישור תכנית06/10/2002
החלטה בדיון בהתנגדויות06/10/2002
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר28/04/2002
פרסום להפקדה ברשומות09/04/2002תאריך פרסום: 09/04/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5065. עמוד: 1984. שנה עברית: התשסב .
פרסום להפקדה בעיתונים08/03/2002תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2002. עיתון: הארץ. תאריך פרסום בעיתון: 06/03/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 08/03/2002. עיתון: עיתון מקומי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו25/02/2002
החלטה בדיון בהפקדה08/09/1997
קבלת תכנית13/07/1997
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200203306/10/2002
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה להתנגדויות200201902/06/2002
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים20028/04/2002