שינוי מקרקע חקלאית לאיגום מים להשקייה ולמתקנים הנדסיים.

תוכנית ק/ 31

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מקרקע חקלאית לאיגום מים להשקייה ולמתקנים הנדסיים.
מספר: ק/ 31
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי יעוד מקרקע חקלאית לאיגום מים להשקיה
ולמתקנים הנדסים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזקסםג'לג'וליהג'לג'וליה

תיאור המיקום:
ישוב: ג'לג'וליה

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8895חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום תכנית לביטול הפקדה ברשומות12/10/2008תאריך פרסום: 12/10/2008. מס' ילקוט פרסומים: 5857. עמוד: 84. שנה עברית: התשסט .
החלטה בדיון בביטול הפקדה31/03/2008
פרסום להפקדה ברשומות13/11/1988תאריך פרסום: 13/11/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3592. עמוד: 286. שנה עברית: התשמט .
החלטה בדיון בהפקדה20/07/1988
קבלת תכנית20/04/1988
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800731/03/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800230/01/2008
נוסחי פרסום
שם המסמךקובץ
נוסח הודעה בדבר ביטול הפקדת תכנית