שינוי מרווח בניה , רח' אלון 47, רמת ישי

תוכנית 2/ מע/ מק/ 8156/ 58

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מרווח בניה , רח' אלון 47, רמת ישי
מספר: 2/ מע/ מק/ 8156/ 58
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי קווי בנין.

עיקרי ההוראות:
שינוי מרווח בניה ל פי מתווה המבנה הקיים .

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןמבוא העמקיםרמת ישירמת ישי
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
11182חלק9344
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 8156תכנית מתאר, רמת ישישינוי
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום להפקדה ברשומות18/08/2011תאריך פרסום: 18/08/2011. מס' ילקוט פרסומים: 6283. עמוד: 6116. שנה עברית: התשעא .