שינוי מרווחי בניה, כפר סולם

תוכנית גמ/ מק/ 11752/ 290

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי מרווחי בניה, כפר סולם
מספר: גמ/ מק/ 11752/ 290
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מקומית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
מתן לגיטימציה לבניה הקיימת במגרש 16/2 ו- 16/1 על ידי שינוי מרווחי הבניה: קדמי , צדדי ואחרוי לבניה הקיימת בהתאם לתשריט ( הכל בסמכות הועדה המקומית לפי סעיף 62א(א) לחוק התכנון והבניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןהגליל המזרחיבוסתן אל מארג'סולםסולם
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
17115חלק16
יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתג/ 11752תוכנית מתאר לכפר סולםשינוי