שינוי מרחבת דרך למגורים ג', מש.צ.פ. למגורים ג', הרחבת דרך.

תוכנית טר/ 2559

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי מרחבת דרך למגורים ג', מש.צ.פ. למגורים ג', הרחבת דרך.
מספר: טר/ 2559
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד מרחבת דרך למגורים ג'.
2. שינוי יעוד מש.צ.פ למגורים ג'.
3. הרחבת דרך מ- 6 מ' ל- 10 מ'.
4. איחוד וחלוקה למגרשי בניה.
5. איחוד וחלוקה בהסכמה.
6. קביעת הוראות בניה.
7. קביעת קווי בניין לבניינים קיימים בהתאם לקיים.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזטירהטירהטירה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7765חלק4
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו01/04/2008
החלטה בדיון בהפקדה30/03/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/01/2004
קבלת תכנית05/01/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200800115/01/2008
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200400730/03/2004