שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 139

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 139
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה לא ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבארותים

תיאור המיקום:
ישוב: בארותים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8096חלק
8100חלק
8101חלק
8102חלק
8109חלק
8110חלק
8131חלק
8159חלק
8160כל הגוש
8161חלק
8162חלק
8163כל הגוש
8164חלק
8167חלק
8169חלק
8171חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/02/1995תאריך פרסום: 16/02/1995. מס' ילקוט פרסומים: 4284. שנה עברית: התשנה .