שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 138

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 138
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבית ינאי

תיאור המיקום:
ישוב: בית ינאי

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7888חלק
7896חלק
7917חלק
7920חלק
8334חלק
8337חלק
8340חלק
8343חלק
8344חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות22/03/1996תאריך פרסום: 22/03/1996. מס' ילקוט פרסומים: 4393. עמוד: 2394. שנה עברית: התשנו .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה22/03/1996