שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 77

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 77
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרעלש

תיאור המיקום:
ישוב: עלש

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/1989תאריך פרסום: 07/03/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3627. עמוד: 1825. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית01/03/1988