שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 134

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 134
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודמשמר השבעה

תיאור המיקום:
ישוב: משמר השבעה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות21/08/1994תאריך פרסום: 21/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4241. עמוד: 4730. שנה עברית: התשנד .