שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 54

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 54
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבני עטרות

תיאור המיקום:
ישוב: בני עטרות

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/09/1987תאריך פרסום: 27/09/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3488. עמוד: 9. שנה עברית: התשמח .