שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 74

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 74
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקחפץ חיים

תיאור המיקום:
ישוב: חפץ חיים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2204חלק
2205חלק
2206חלק
2207חלק
2208חלק
2209חלק
2210חלק
2214חלק
2215חלק
2248חלק
3603חלק
3604חלק
4300חלק
4303חלק
4306חלק
4310חלק
4314חלק
4315חלק
4316חלק
4513חלק
4593חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות17/01/1991תאריך פרסום: 17/01/1991. מס' ילקוט פרסומים: 3835. עמוד: 1113. שנה עברית: התשנא .