שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 5/ עח

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 5/ עח
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרמשמר השרון

תיאור המיקום:
ישוב: משמר השרון

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות30/11/1986תאריך פרסום: 30/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3402. עמוד: 237. שנה עברית: התשמז .