שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 13

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 13
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרגבעת חיים מאוחד

תיאור המיקום:
ישוב: גבעת חיים מאוחד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3402. עמוד: 237. שנה עברית: התשמז .