שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 33

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 33
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום - תקנון
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזחבל מודיעיןחבל מודיעיןבן שמן (מושב)

תיאור המיקום:
ישוב: בן שמן כפר נוער

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
4002חלק
4020חלק
4065חלק
4067חלק
4068חלק
4109חלק
4110חלק
4111חלק
4134חלק
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות14/05/1992תאריך פרסום: 14/05/1992. מס' ילקוט פרסומים: 4002. עמוד: 3132. שנה עברית: התשנב .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה26/05/1991