שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 4

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 4
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפר

תיאור המיקום:
ישוב: מעברות

יחס לישויות
סוגמספרשםסוג היחס
תוכניתתמא/ 3תכנית מתאר ארצית לדרכיםאישור ע"פ תמ"א
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות20/11/1986תאריך פרסום: 20/11/1986. מס' ילקוט פרסומים: 3402. עמוד: 238. שנה עברית: התשמז .