שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 81

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 81
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזריציץ

תיאור המיקום:
ישוב: יציץ

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות09/11/1989תאריך פרסום: 09/11/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3591. עמוד: 256. שנה עברית: התשן .
קבלת תכנית01/03/1988