שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 52

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 52
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזשורקותנחל שורקבית חלקיה

תיאור המיקום:
ישוב: בית חלקיה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות29/10/1987תאריך פרסום: 29/10/1987. מס' ילקוט פרסומים: 3495. שנה עברית: התשמח .