שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 20

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 20
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק חפרעמק חפרבורגתה

תיאור המיקום:
ישוב: בורגתה

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות27/07/1988תאריך פרסום: 27/07/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3573. עמוד: 2915. שנה עברית: התשמח .