שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 150

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 150
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןאלישמע

תיאור המיקום:
ישוב: אלישמע

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
6654חלק2-14, 16-20, 22, 24-26, 30-31
6655חלק1-3, 6-26, 29-31, 33-35, 38-42
6656חלק21-28, 31-34, 45
6657חלק30, 258, 270
7501חלק5, 12-18, 24, 26
7502חלק22, 30, 32-37, 73, 75
7512חלק1-7
7513חלק2-7, 22, 25-26, 30-31, 38-39
7514חלק2-4, 18, 20, 22
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות07/03/2002תאריך פרסום: 07/03/2002. מס' ילקוט פרסומים: 5058. עמוד: 1623. שנה עברית: התשסב .
קבלת תכנית22/04/1999