שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 60

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 60
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזעמק לודעמק לודחמד

תיאור המיקום:
ישוב: חמד

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות01/03/1988תאריך פרסום: 01/03/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3527. עמוד: 829. שנה עברית: התשמח .
קבלת תכנית22/04/1987