שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 80

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 80
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזגזרגזרגני יוחנן

תיאור המיקום:
ישוב: גני יוחנן

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות25/09/1988תאריך פרסום: 25/09/1988. מס' ילקוט פרסומים: 3584. עמוד: 38. שנה עברית: התשמט .
קבלת תכנית25/01/1988