שינוי משבצות חקלאיות

תוכנית משמ/ 101

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משבצות חקלאיות
מספר: משמ/ 101
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזדרום השרוןדרום השרוןנחשונים

תיאור המיקום:
ישוב: נחשונים

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות02/07/1989תאריך פרסום: 02/07/1989. מס' ילקוט פרסומים: 3675. עמוד: 3496. שנה עברית: התשמט .