שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי עין צורים

תוכנית 6/ 03/ 176/ 5

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח חקלאי לאזור מגורים בישוב חקלאי עין צורים
מספר: 6/ 03/ 176/ 5
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
הגדלת אזור מגורים בישוב חקלאי על ידי שינוי יעוד
מאזור חקלאי בלי שינויים במגבלות והנחיות בניה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםשקמיםשפירעין צורים

תיאור המיקום:
ישוב: עין צורים

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
2901חלק5-7, 13-14
2902חלק3
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות28/01/1993תאריך פרסום: 28/01/1993. מס' ילקוט פרסומים: 4079. עמוד: 1354. שנה עברית: התשנג .
אישור התכנית ע"י שר הפנים-התכנית אושרה05/11/1992
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו01/10/1992
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1992
פרסום להפקדה ברשומות05/04/1992תאריך פרסום: 05/04/1992. מס' ילקוט פרסומים: 3991. עמוד: 2702. שנה עברית: התשנב .
פרסום להפקדה בעיתונים01/03/1992תאריך פרסום בעיתון: 01/03/1992.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו19/12/1991
החלטה בדיון בהפקדה12/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התכנית לא אושרה12/12/1991
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים לא מולאו12/12/1991
קבלת תכנית11/09/1991