שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.

תוכנית מש/ 8/ 1/ 10

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי דרך.
מספר: מש/ 8/ 1/ 10
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד שטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק ושרותי
דרך דרגה ג' עפ"י תמ"א 18 ולש.פ.פ.
2. קביעת הוראות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןזמרזמר

תיאור המיקום:
ישוב: ביר א-סכה
מצפון לכביש 5714 כ-400 מ' מהצומת עם כביש 574.

גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
8643חלק2, 27
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה26/04/2007
קבלת תכנית07/11/1996
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת משנה ב'200700326/04/2007