שינוי משטח חקלאי לשטח מסחרי.

תוכנית מש/ 7/ 1/ 221

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח חקלאי לשטח מסחרי.
מספר: מש/ 7/ 1/ 221
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחרי.
2. הקטנת קו בניין בחזית מזרחית מ- 65.0 מ' ל- 4.54 מ' וקביעת קו בניין בחזית מערבית ל- 1.0 מ'. בחזית דרומית ל- 2.0 מ' ובחזית צפונית ל- 1.0 מ' או לפי המופיע בתשריט.
3. קביעת הוראות והגבלות בניה.

מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
מרכזמזרח השרוןקלנסווהקלנסווה
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
7870חלק13
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
החלטה בדיון בהפקדה28/12/2004
בדיקת תנאי סף-קיום תנאי סף11/11/2004
קבלת תכנית28/09/2004
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
מרכזועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז המרכז - ועדת המשנה הנקודתית200402228/12/2004