שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין

תוכנית ג/ 12494

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מפורטת
שם: שינוי משטח חקלאי לשטח שב"צ, מזרח סכנין
מספר: ג/ 12494
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
1. ליעד שטחים למבני ציבור כהרחבה של שטח קיים ביעוד זה.
2. שינוי יעוד קרקע חקלאית לקרקע למבני ציבור.
3. קביעת התכליות ליעודי הקרקע.
4. קביעת הוראות בניה - צפיפות, מרווחי בניה וגובה בנינים.
5. קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי.
6. קביעת הנחיות סביבתיות.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
צפוןלב הגלילסח'ניןסח'נין
גושים וחלקות:
מס' גושסוג גושחלק/כל הגושחלקות בשלמותןחלקות בחלקן
19267חלק94, 101
מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות16/06/2003תאריך פרסום: 16/06/2003. מס' ילקוט פרסומים: 5194. עמוד: 2780. שנה עברית: התשסג .
פרסום לאישור בעיתונים29/05/2003תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 29/05/2003. עיתון: כל אל ערב.
טיפול בתנאים לאישור-התנאים מולאו06/05/2003
החלטה בדיון באישור תכנית03/02/2003
עיון שר הפנים-התכנית לא טעונה אישור השר27/11/2002
פרסום להפקדה ברשומות10/11/2002תאריך פרסום: 10/11/2002. מס' ילקוט פרסומים: 51261. עמוד: 418. שנה עברית: התשסג .
פרסום להפקדה בעיתונים29/10/2002תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: הצופה. תאריך פרסום בעיתון: 17/10/2002. עיתון: מעריב. תאריך פרסום בעיתון: 29/10/2002. עיתון: עיתון מקומי - ערבי.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/10/2002
החלטה בדיון בוולק"ח03/06/2002
החלטה בדיון בהפקדה30/07/2001
קבלת תכנית09/05/2001
החלטות מוסדות תכנון
מחוז/מנהל תכנוןמוסד תכנוןמספר ישיבהתאריך ישיבהפרוטוקולתמליל
צפוןועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הצפון - ועדת משנה להתנגדויות200300303/02/2003
מטהשר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים25027/11/2002
מטהמועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח14603/06/2002