שינוי משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי

תוכנית 2/ 02/ 101/ 46

זיהוי ומאפיינים
סוג: תכנית מתאר מקומית
שם: שינוי משטח לבנייני ציבור לאזור מסחרי
מספר: 2/ 02/ 101/ 46
מוסד התכנון המוסמך להפקיד את התכנית: מחוזית
מכילה הוראות של תכנית מפורטת: לא
היתרים או הרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות
מטרת/מהות הישות התכנונית

מטרות:
שינוי חלק משטח למבני ציבור לאזור מסחרי (מסחר
חנויות ו / או משרדים) חניה פרטית לשרות הקהל המשתמש
בשרותים של המבנה.

מסמכים
קטגוריהשם המסמךקובץ
הוראות התכניתהוראות התכנית - מאושרות - חתום
תשריט התכניתתשריט התכנית - מאושר - חתום
נספחיםתקנון מוקלד
מיקוםלחיצה על מיקום מסויים תציג יישויות נוספות במיקום זה
מחוזמרחב תכנוןרשות מקומיתישוברחוב
דרוםאילתאילתאילת

תיאור המיקום:
ישוב: אילת
גוש:40049 (לא מוסדר)

מצב טיפול
תיאורתאריךפירוט
פרסום לאישור ברשומות11/08/1994תאריך פרסום: 11/08/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4239. עמוד: 4666. שנה עברית: התשנד .
פרסום לאישור בעיתונים07/08/1994תאריך פרסום בעיתון: 07/08/1994.
החלטה בדיון באישור תכנית13/06/1994
פרסום להפקדה ברשומות28/03/1994תאריך פרסום: 28/03/1994. מס' ילקוט פרסומים: 4205. עמוד: 2866. שנה עברית: התשנד .
פרסום להפקדה בעיתונים09/02/1994תאריך פרסום בעיתון: 09/02/1994.
טיפול בתנאים להפקדה-התנאים מולאו08/12/1993
החלטה בדיון בהפקדה18/01/1993
קבלת תכנית23/12/1991